Ergo Proxy

Nakon velike katastrofe koja je zadesila zemlju preziveli su prisiljeni da žive u izolovanim gradovima ispod kupola da bi preživeli na sada opasnoj planeti. Preživeli žive u društvu sa totalnom kontrolom i njihova pomoć dolazi od automatizovanih robota AutoReivsa koji im pomažu u svakodnevnom životu. U jednom od tih gradova inspektorka Re vodi istragu o virusu koji napada AutoReive i dolazi u kontakt s bićem zvanim Proxy. Vincent je imigrant kojem je smešten zločin, zajedno oni kreću da pronađu grad Moskvu i reše misteriju Proxy-a.
1 2 »
Bamboo Blade | View or edit your browsing history | Dora Aventureira - Party Super Divertida Torrent Aventura / Educativo / Infantil
2011

Dara é uma pequena garota que, ao lado...