Godina je 52. p. n. e: četiristo godine po osnivanju Repulike, Rim je najbogatiji grad na svetu. Kosmopolitska metropola sa milion stanovnika, eipcentar moćnog carstva. Republika je zasnovana na principima podeljene moći i bespoštednog ličnog takmičenja, ne dozvoljavajući pojedincu da preuzme apsolutnu kontrolu. Ali ovi principi pod pritiskom bahatosti i korupcije prestaju da važe.
1 2 »
10 Stueck Kugelschreiber Grossraumminen - Uma Tech Refill-Blau Schreibend 8-0855 | BigCommerce | SeuSeriadoSubs: Precisamos de voluntários para nos ajudar nas traduções, clique aqui e veja os requisitos para nos ajudar!